„Nauka i Zabawa”

 sportowcem, naukowcem, lekarzem, a może aktorką? Kim będą nasze dzieci w przyszłości? Każdego dnia razem to odkrywamy! 

 „Samodzielność 

 i Wszechstronny Rozwój” 

 „…najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”. J. Korczak 

„Aktywność i Kreatywność”

 "Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość." Peter Kline 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr1 Jordanek

OPP Nr 1 w Warszawie jest placówką oświatowo - wychowawczą, zajmującą się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreacje, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Więcej szczegółowych informacji OPP1

WYBIERZ NAS!!!
Dlaczego "Jordanek"?    BO:

 • wierzymy w potencjał każdego dziecka
 • proponujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego; organizujemy zajęcia i imprezy dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.
 • wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych; podejmujemy szeroko pojęte działania profilaktyczne
 • przyznano nam certyfikat „Chronimy dzieci”
 • oprócz wiedzy i umiejętności stawiamy na rozwój samodzielności
 • ważne są dla nas dobre relacje i pozytywna komunikacja.
 • wiemy, że o sukcesie w życiu decyduje najbardziej inteligencja emocjonalna.
 • chcemy aby dzieci i młodzież trenowały współpracę.
 • dajemy jasne  reguły, o których można dyskutować   
 • stwarzamy możliwość przeżycia w bezpiecznych warunkach konsekwencji zachowań nieodpowiedzialnych, niemądrych, nieakceptowanych społecznie.
 • nie wymagamy perfekcji, ale zachęcamy do wysiłku w lepszym rozwiązywaniu zadań i problemów.
 • Bo cenimy chęci i tworzymy szansę do realizacji własnych pomysłów.

Co jest u nas ważne? Co promujemy? Czego uczymy?

Zajęcia
OPP Nr 1 „Jordanek”

5 Icon

WSPIERAMY, UCZYMY I ROZWIJAMY!

Misja OPP1 Nr 1 „Jordanek”

Czas wolny to zagadnienie zajmujące poważne miejsce w problematyce wychowawczej. Mądrze wykorzystany może mieć korzystny wpływ na rozwój osobowości dziecka. Zajęcia pozaszkolne, jako nieobowiązkowe, dobrowolne, nie obciążone oceną, mogą mieć niebagatelny wpływ na fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, na kształtowanie postaw, wzrost samooceny, samodzielności i odpowiedzialności.

Zajęcia organizowane przez naszą placówkę umożliwiają uczestnikom wykorzystanie czasu wolnego w równym stopniu na wypoczynek, rozrywkę, sport, rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz uspołecznienie poprzez uczestnictwo w grupach rówieśniczych z jasno określanymi przez uczestników zasadami. Propagują też zdrowy styl życia, zapobiegając patologiom, upowszechniają prawa dziecka, uczą pokojowo rozwiązywać konflikty oraz chronić się przed przemocą ze strony rówieśników i dorosłych.

Opieramy naszą działalność na założeniu, że w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości. Naszym zadaniem jest ten potencjał wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju, pamiętając, że podstawową formą wypoczynku dzieci jest zabawa i rekreacja. Odpowiednio ukierunkowana zabawa daje nie tylko możliwość ujawnienia uzdolnień i rozwijania zainteresowań, ale również kształtowania postaw i przekonań. Pozwala także dostrzegać możliwości i zdolności wychowanków i je rozwijać. W placówce pracuje grupa wykwalifikowanych pedagogów. Każdy wychowawca i instruktor jest samodzielnym twórcą metod, form i treści, które stanowią rozwinięcie idei dr H. Jordana o współczesne osiągnięcia nauk społecznych i zmieniające się potrzeby środowiska lokalnego.

Wizja OPP Nr 1 „Jordanek”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” - rekreacyjny teren, położony w Parku im. Płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, kusi klientów estetyką i funkcjonalnością wyposażenia. Profesjonalnie zaprojektowany (ogród, plac zabaw i boiska), daje możliwość bezpiecznej zabawy, wypoczynku i rekreacji dzieciom, młodzieży oraz starszym przedstawicielom środowiska lokalnego.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – organizuje imprezy w tym: konkursy twórcze, koncerty i przedstawienia teatralne, wystawy, turnieje sportowe, wycieczki krajoznawcze, festyny rodzinne stając się w ten sposób małym, lokalnym centrum kultury, wypoczynku i rekreacji. Współpracuje z okolicznymi placówkami oświaty, kultury i sportu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – wciąż się rozwija i cieszy niesłabnącym zainteresowaniem ze strony coraz liczniejszego grona klientów.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – prowadzi zajęcia pozaszkolne, świadcząc usługi wysokiej jakości dzięki wykwalifikowanej i zaangażowanej w swoją pracę kadrze pedagogicznej oraz bezpiecznemu, estetycznemu i funkcjonalnemu urządzeniu i wyposażeniu pomieszczeń. Pełni rolę osiedlowej placówki, atrakcyjnie prowadzącej interesujące zajęcia wychowawcze, edukacyjne, rekreacyjne, w kołach i sekcjach zainteresowań, dostosowując je do aktualnych potrzeb klientów. Wyłania talenty, rozwija zainteresowania, rozbudza twórczość, kształtuje umiejętności społeczne, zapobiegając w ten sposób rozwojowi postaw i zachowań niepożądanych i szkodliwych.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – wspomaga rodzinę, edukując i wspierając rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych, upowszechnia prawa dziecka i zasady pozytywnej komunikacji.

Pełnienie zadań rodzicielskich jest trudne. Nikt nie rodzi się z wiedzą na temat wychowania. Czasy pośpiechu, presja na odniesienie sukcesu oraz wywiązania się  z postawionych zadań, różne źródła, poczynając od dziadków a na środkach masowego przekazu kończąc, lansujące odmienne modele wychowania nie wspierają rodziców. Dlatego zapraszamy do udziału w IX edycji warsztatów kompetencji wychowawczych. Bo wychowanie nie musi być drogą przez mękę niepewności i sprzecznych emocji.

 Zapraszamy rodziców, którzy chcą:

- wiedzieć więcej na temat psychologicznych podstaw wychowania

- podnieść własne kompetencje rodzicielskie

- nauczyć się stosować inne niż dotychczas metody wychowawcze

- podyskutować w gronie otwartych na zmiany rodziców

- przećwiczyć nowe sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji z dzieckiem

- doświadczyć własnej mocy i kompetencji

 

14 października  2017

godz. 10.00-14.00

Jaki styl wychowawczy czyli o postawach rodzicielskich.

Zastanowimy się jak nasze przekonania na temat wychowania oraz wzorce wyniesione z domu wpływają na rodzicielskie działania. Podyskutujemy o tym, czego potrzebuje dziecko, co je wspiera w rozwoju. Porozmawiamy o tym, jakie są nasze oczekiwania względem postaw naszych dzieci oraz ich życiowych umiejętności w przyszłości i jak to osiągnąć.

 21 października 2017

godz. 10.00-14.00

Zamiast karania: konsekwencje naturalne i logiczne

Zastanowimy się jakie są psychologiczne konsekwencje stosowania kar oraz czego dzieci uczą się poprzez kary. Porozmawiamy o psychologicznym i wychowawczym  potencjale konsekwencji. Będziemy ćwiczyć stosowanie konsekwencji zamiast karania i szukać alternatywnych do dotychczasowych sposobów rozwiązywania codziennych problemów w kontaktach z dzieckiem.

 18 listopada 2017

godz. 10.00-14.00

Komunikacja interpersonalna czyli jak mówić, żeby dzieci  z nami współpracowały

Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób otrzymywane komunikaty słowne wzbudzają i wygaszają motywację do podjęcia współpracy. Będziemy ćwiczyć nowe, sprawdzone sposoby komunikowania się z dzieckiem tak, aby zachęcić je do współdziałania a nie do oporu i buntu.

 25 listopada

godz. 10.00-14.00

Dyscyplina- co to znaczy?

Zdefiniujemy znane pojęcia dyscypliny oraz zastanowimy się co w dyscyplinie służy rozwojowi dziecka a co go hamuje. Podyskutujemy jakie formy                                        dyscypliny korzystnie wpływają na rozwój pożądanych przez rodzica postaw dziecka. Przećwiczymy inne niż dotychczas stosowane metody dyscyplinowania dziecka. Zastosujemy je w poszukiwaniu nowych rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników.

 2 grudnia

godz. 10.00-14.00

Rozwiązywanie wybranych problemów wychowawczych podanych przez rodziców przy pomocy metod poznanych w czasie warsztatów

                                                  

Warsztaty są kierowane do rodziców dzieci małych i dużych.

 

Zapisy:

osobiście w sekretariacie Ogniska

telefonicznie 22 610 67 77

mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOŚWIADCZENIE
Naszą kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, instruktorów, wychowawców i terapeutów.

Opieramy naszą działalność na założeniu, że w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości. Naszym zadaniem jest ten potencjał wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju, pamiętając, że podstawową formą wypoczynku dzieci jest zabawa i rekreacja. Odpowiednio ukierunkowana zabawa daje nie tylko możliwość ujawnienia uzdolnień i rozwijania zainteresowań, ale również kształtowania postaw i przekonań. Pozwala także dostrzegać możliwości i zdolności wychowanków i je rozwijać. W placówce pracuje grupa wykwalifikowanych pedagogów. Każdy wychowawca i instruktor jest samodzielnym twórcą metod, form i treści, które stanowią rozwinięcie idei dr H. Jordana o współczesne osiągnięcia nauk społecznych i zmieniające się potrzeby środowiska lokalnego.

O nas Rekrutacja

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77