UWAGA, OTWIERAMY BOISKO !!!

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz.U.poz.792) oraz Szczegółowych wytycznych sanitarnych zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 maja boisko na terenie OPP1 Jordanek będzie udostępniane grupom i uczestnikom indywidualnym, zgodnie z aktualnym  Regulaminem boiska OPP1  i  załączonym Harmonogramem.

Pierwszeństwo mają zorganizowane grupy (6 osobowe), dzieci i młodzież.

Ponieważ teren Placówki jest nadal zamknięty wpuszczanie i wypuszczanie Uczestników przez pracownika obsługi odbywa się wyłącznie przez bramę, od strony ul. Osowskiej z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa epidemicznego (dezynfekcja rąk i sprzętu przy bramie, obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość 1,5 m. pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi).

Uczestnicy obowiązani są do kierowania się prostą drogą od bramy do boiska, zgodnie ze wskazaniem pracownika obsługi i korzystania wyłącznie z wydzielonej strefy boiska.

Regulamin boiska i Harmonogram oraz numer telefonu  dostępne są na bramie OPP1 Jordanek  oraz na stronie:  www.opp1.waw.pl

 

Regulamin korzystania z boiska OPP1 Jordanek: regulamin

HARMONOGRAM korzystania z boiska OPP1 Jordanek: harmonogram od 25.05

 

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77