Aktualności

W dniu 21 listopada 2016 r rozpoczynają się prace remontowo-modernizacyjne na terenie OPP1 „Jordanek” finansowane z budżetu partycypacyjnego 2016. Przewidywany termin ukończenia robót to połowa grudnia 2016 r. Ponieważ prace ziemne będą wykonywane na niemal całym terenie i wymagają użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, teren jako zagrażający bezpieczeństwu użytkowników będzie wyłączany z użytkowania i przebywanie na nim będzie zabronione.

W budynku zajęcia będą odbywały się zgodnie ze stałym planem. Wejście do budynku będzie otwierane z bezpiecznej, na danym etapie robót, strony - główne lub boczne, o czym  będziemy na bieżąco informować uczestników zajęć i ich rodziców. Bardzo prosimy o szczególne w czasie remontu, przestrzeganie zaleceń i zakazów oraz pilnowanie młodszych dzieci.

Zapraszamy na uroczystość Pasowania na uczestnika OPP1 "Jordanek".

W programie:

godz. 17:00

Pierwsza grupa dzieci biorących udział w pasowaniu (lista imienna będzie dostępna na tablicy Klubu Jordnek do środy 26.10.2016).

  • powitanie i część oficjalna - prezentacja
  • pasowanie na uczestnika Ogniska
  • warsztaty plastyczne

godz. 18:00

Druga grupa dzieci biorących udział w pasowaniu (lista imienna będzie dostępna na tablicy Klubu Jordnek do środy 26.10.2016).

  • powitanie i część oficjalna - prezentacja
  • pasowanie na uczestnika Ogniska
  • warsztaty plastyczne

Zakończyliśmy już w naszej placówce projekt edukacyjny "Energa Sailing".

Zapraszamy do obejrzenia zmagań naszych wychowanków w galerii zdjęć.

                               GIEŁDA RZECZY UŻYWANYCH –JORDANKOWY FRYMARK

środa 7.09. w godzinach 12.00- 20.00

Daj rzeczom drugie życie, może ktoś inny bardzo ich potrzebuje

Zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie Jordanka, pod nazwą :  „ Giełda rzeczy używanych - Jordankowy  frymark.

Każdy z nas, dziecko i dorosły, jest w posiadaniu rzeczy, które nie są już potrzebne;

leżą w piwnicznych lub domowych zakamarkach, zajmują miejsce i zbierają kurz.

Zrób porządki, przejrzyj rzeczy (książki, zabawki, gry, sprzęty, ubrania)

Regulamin :

Zgłoś do nas telefonicznie lub osobiście chęć udziału  w Jordankowym frymarku !!!

Priorytet mają, w kolejności : książki, zabawki, gry, sprzęty,  ubrania, meble , inne

Rzeczy powinny być czyste, sprawne, naprawione, z widoczną ceną  lub spisane łącznie na widocznym szyldzie.

Każdy uczestnik sam organizuje sobie swoje stanowisko (stolik, krzesło, wieszak, koc itp.)

Wystawiający  sam decyduje o sposobie przekazania rzeczy (wymiana, oddanie, sprzedaż, uśredniona cena)

Po zakończeniu udziału każdy uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego  stanowiska  i  zabrania rzeczy, których nie udało się pozbyć. 

Jordanek pobiera opłatę - darowiznę za udostępnienie  i wskazanie miejsca  w wysokości :

- dzieci szkolne -4 zł. za dzień

- dorośli-8 zł. za dzień

Uczestnicy  zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu jak również innych obowiązujących w OPP1 „Jordanek” regulaminów, w szczególności Regulaminu terenu

W sytuacji nieprzestrzegania w/w regulaminów obsługa OPP1 „Jordanek” zobowiązana jest do wezwania Straży Miejskiej lub Policji

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Gorąco dziękuję za tak liczny udział w badaniach ewaluacji zewnętrznej,dotyczącej realizacji Koncepcji pracy OPP1 ukierunkowanej na osiąganie celów placówki, jakimi są przede wszystkim : organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieciom i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności. Mam nadzieję, że profesjonalnie przeprowadzone badania przez Panie wizytatorki z Kuratorium Oświaty, badania będące ważnym uzupełnieniem naszej wewnętrznej ewaluacji, pomogą nam w rozpoznawaniu Państwa opinii i potrzeb, a w konsekwencji ułatwią tworzenie takiej oferty naszych działań, która sprostałaby oczekiwaniom Rodziców, potrzebom Dzieciale mieściła się w granicach naszych możliwości. Mam też nadzieję, że badania wykażą, że OPP1 Jordanek jest tak ważnym dla środowiska lokalnego miejscem, że ,zasługuje na rozszerzanie granic obecnych możliwości, w tym przede wszystkim, budowę nowej siedziby.

Obecny budynek ogniska został wybudowany, przez mieszkańców w czynie społecznym, w 1945 roku!

Wstępne wyniki i projekt raportu z ewaluacji zostanie przedstawiony Radzie pedagogicznej OPP1 12 listopada.

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77