Aktualności

W dniu 13 października w godzinach 15.30-17.30 nowi/tegoroczni uczestnicy jordankowych zajęć  będą mieli okazję wziąć udział w uroczystym PASOWANIU na uczestnika Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 Jordanek.

Tradycja pasowania ma już u nas ponad 20 lat !

W  dniu pasowania -13.10,  będzie można:

- wziąć udział w warsztatach twórczych

- złożyć tradycyjne jordankowe przyrzeczenie aby być pasowanym na Jordankowicza

- otrzymać pamiątkowy upominek.

Chęć udziału w pasowaniu należy zgłosić wpisując się na listę kandydatów do pasowania, od 2 do 11 października.

Lista wisi na drzwiach pokoju nauczycielskiego w Jordanku.

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Gorąco dziękuję za tak liczny udział w badaniach ewaluacji zewnętrznej,dotyczącej realizacji Koncepcji pracy OPP1 ukierunkowanej na osiąganie celów placówki, jakimi są przede wszystkim : organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieciom i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności. Mam nadzieję, że profesjonalnie przeprowadzone badania przez Panie wizytatorki z Kuratorium Oświaty, badania będące ważnym uzupełnieniem naszej wewnętrznej ewaluacji, pomogą nam w rozpoznawaniu Państwa opinii i potrzeb, a w konsekwencji ułatwią tworzenie takiej oferty naszych działań, która sprostałaby oczekiwaniom Rodziców, potrzebom Dzieciale mieściła się w granicach naszych możliwości. Mam też nadzieję, że badania wykażą, że OPP1 Jordanek jest tak ważnym dla środowiska lokalnego miejscem, że ,zasługuje na rozszerzanie granic obecnych możliwości, w tym przede wszystkim, budowę nowej siedziby.

Obecny budynek ogniska został wybudowany, przez mieszkańców w czynie społecznym, w 1945 roku!

Wstępne wyniki i projekt raportu z ewaluacji zostanie przedstawiony Radzie pedagogicznej OPP1 12 listopada.

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77