Aktualności

Plan zajęć: Link do planu zajęć 2017/2018

Początek zajęć od 11 września.

 

DZIEŃ OTWARTY W OPP1 JORDANEK 

ZAPISY!!!

7 WRZEŚNIA od godziny 15.00 zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
zaczynamy rok szkolny zapisami na zajęcia, na które 
nie obowiązywała e-rekrutacja :
• Nauka gry na keyboardzie
• Zajęcia sportowe (hala, kręgle, basen)
• Nowe zajęcia plastyczne – recykling
• Rytmika dla maluchów
• Diagnoza i terapia logopedyczna

7 września opowiemy/pokażemy co, jak i kiedy dla Was robimy

 

Podczas trwania zapisów o godz. 16:00 odbędzie się pokaz Capoeiry.

 

Uwaga, dzieci i rodzice 

Prosimy o zgłaszanie do nas do 7 września, godzina 14.00, ewentualnej rezygnacji z zajęć, na które uczestnik został przyjęty w e-rekrutacji.

7 września podczas Dnia Otwartego będzie możliwa weryfikacja list przyjętych i zapisy uzupełniające na wolne miejsca.

JEŚLI Z JAKIEGOŚ POWODU MUSISZ ZREZYGNOWAĆ - ZGŁOŚ TO DO NAS DO 7 WRZEŚNIA,

GODZ. 14.00, ABY KTOŚ INNY MÓGŁ SKORZYSTAĆ.

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Gorąco dziękuję za tak liczny udział w badaniach ewaluacji zewnętrznej,dotyczącej realizacji Koncepcji pracy OPP1 ukierunkowanej na osiąganie celów placówki, jakimi są przede wszystkim : organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieciom i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności. Mam nadzieję, że profesjonalnie przeprowadzone badania przez Panie wizytatorki z Kuratorium Oświaty, badania będące ważnym uzupełnieniem naszej wewnętrznej ewaluacji, pomogą nam w rozpoznawaniu Państwa opinii i potrzeb, a w konsekwencji ułatwią tworzenie takiej oferty naszych działań, która sprostałaby oczekiwaniom Rodziców, potrzebom Dzieciale mieściła się w granicach naszych możliwości. Mam też nadzieję, że badania wykażą, że OPP1 Jordanek jest tak ważnym dla środowiska lokalnego miejscem, że ,zasługuje na rozszerzanie granic obecnych możliwości, w tym przede wszystkim, budowę nowej siedziby.

Obecny budynek ogniska został wybudowany, przez mieszkańców w czynie społecznym, w 1945 roku!

Wstępne wyniki i projekt raportu z ewaluacji zostanie przedstawiony Radzie pedagogicznej OPP1 12 listopada.

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77