Aktualności

W dniach od 3 do 21 sierpnia OPP1 Jordanek prowadzi zajęcia w ramach miejskiej akcji „Lato w mieście”

W tym czasie teren, boisko i plac zabaw  w godzinach 9.00- 15.00  będą dostępne wyłącznie dla dzieci korzystających  z akcji „Lato w mieście”.

W zakładce rekrutacja pojawiły się nowe informacje dotyczące Rekrutacji.

 

Uwaga, uwaga, za chwilę wakacje !

Od 3 do 21 sierpnia  zapraszamy na wakacyjne zajęcia specjalistyczne do OPP1 Jordanek. Na stronie www.opp1.waw.pl w zakładce „Lato w mieście”, od 15 czerwca dostępny będzie Regulamin, Karta uczestnika (do pobrania) oraz  Grafik zajęć.

Od 16 do 29 czerwca ruszają telefoniczne zapisy dla uczestników indywidualnych  - nr tel. : 22 610-67-77, w godz. 8-15.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny liczba miejsc jest ograniczona!

Jeśli tylko pogoda pozwoli będziemy korzystać, nie tylko z pracowni w budynku, ale też z naszego terenu rekreacyjno-sportowego i pobliskiego rezerwatu przyrody „Olszynka Grochowska”

 

Proponujemy :

zajęcia plastyczne, rękodzielnicze,  sportowe, teatralno-muzyczne, czytanie pod chmurką, gry planszowe oraz gry i zabawy na terenie i placu zabaw.

Otwieramy się o 8.30, zajęcia prowadzimy w godzinach 9.00 - 15.00, w 60 minutowych jednostkach zajęć, z 15 minutowymi przerwami.

 

Trochę bardziej się otwieramy, ale wciąż jeszcze z ograniczeniami. Kolejnym obszarem jest nasz plac zabaw.

W widocznych miejscach, na terenie Jordanka oraz na stronie www.opp1.waw.pl dostępny jest Regulamin (Tymczasowe zasady użytkowania).

Z uwagi na wytyczne GIS (reżim sanitarny) oraz ograniczone siły i środki (kadry i finanse)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w wyznaczonych w Regulaminie godzinach.

 Regulamin Placu zabaw, link: regulamin placu zabaw-zasady użytkowania

 

W poniższym linku zamieszczamy plan zajęć obowiązujący od 25.05.2020 roku.

Link: plan zajęć

 

Szanowni Państwo, Rodzice Uczestników zajęć OPP1 Jordanek,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 18 maja 2020 placówki wychowania pozaszkolnego  mogą wznowić działalność, w określonym reżimie sanitarnym. Oznacza to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i prowadzącym zajęcia, a także pracownikom administracji i obsługi oraz zachowanie wszelkich zasad sanitarnych wynikających z trwającego stanu epidemicznego.

 Działania placówek powinny być podjęte możliwie najszybciej, jeśli jednak nie są one w stanie uruchomić zajęć dla dzieci i młodzieży od dzisiaj tj. od 18 maja 2020 roku, to za zgodą Burmistrza dzielnicy, na wniosek dyrektora placówki, zawieszenie może być przedłużone do 24 maja 2020 roku.

Stosowny wniosek został złożony, jeśli więc otrzymamy zgodę i uda nam się zorganizować bezpieczne warunki ruszymy z zajęciami 25 maja. Proszę, do 20 maja, o informację kto z Państwa jest zainteresowany uczestniczeniem dziecka w zajęciach. Państwa zgłoszenia (głównie liczba zainteresowanych) będą dla nas podstawą do dalszych działań, w tym opracowania wewnętrznych zasad i procedur.

Dyrektor OPP1 Jordanek Edyta Trębicka

UWAGA, OTWIERAMY BOISKO !!!

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz.U.poz.792) oraz Szczegółowych wytycznych sanitarnych zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 maja boisko na terenie OPP1 Jordanek będzie udostępniane grupom i uczestnikom indywidualnym, zgodnie z aktualnym  Regulaminem boiska OPP1  i  załączonym Harmonogramem.

Pierwszeństwo mają zorganizowane grupy (6 osobowe), dzieci i młodzież.

Ponieważ teren Placówki jest nadal zamknięty wpuszczanie i wypuszczanie Uczestników przez pracownika obsługi odbywa się wyłącznie przez bramę, od strony ul. Osowskiej z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa epidemicznego (dezynfekcja rąk i sprzętu przy bramie, obowiązek zakrywania ust i nosa, odległość 1,5 m. pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi).

Uczestnicy obowiązani są do kierowania się prostą drogą od bramy do boiska, zgodnie ze wskazaniem pracownika obsługi i korzystania wyłącznie z wydzielonej strefy boiska.

Regulamin boiska i Harmonogram oraz numer telefonu  dostępne są na bramie OPP1 Jordanek  oraz na stronie:  www.opp1.waw.pl

 

Regulamin korzystania z boiska OPP1 Jordanek: regulamin

HARMONOGRAM korzystania z boiska OPP1 Jordanek: harmonogram od 25.05

 

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77