Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data opublikowania strony: 2016-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-12-22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre z zamieszczonych plików to pliki graficzne bądź tekstowe w pdf, które nie są edytowalne

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają alternatywnych podpisów

- niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w formie graficznej

- brak opcji wysokiego kontrastu, szarego tła

- brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów filmowych

 

INFORMACJE DODATKOWE - STRONA POSIADA:

- można używać standardowych skrótów klawiaturowych

- jasne tło

- możliwość powiększenie i zmniejszenia czcionek

- duże nagłówki

- ostrzeżenia, że niektóre załączniki otwierają się w nowych zakładkach

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 29-12-2020 r. Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

- do budynku placówki prowadzi główne wejście od strony terenu z placem zabaw i boiskami, prowadzą do  niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych i systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, schody)

- w budynku na każdym poziomie (przyziemie, parter) znajduje się korytarz; budynek nie posiada wind

- na terenie nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

- w placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Kalinowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można kontaktować się także z sekretariatem OPP1 Jordanek: (22) 610 67 77, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77