Szachy

Szachy 

dla kogo: dzieci wieku 8-15 lat

w programie:

 • nauka i doskonalenie umiejętności gry w szachy
 • poznanie teorii szachowej
 • ćwiczenie poszczególnych umiejętności taktycznych i strategicznych
 • doskonalenie umiejętności społecznych, w szczególności rozwiązywania problemów w sposób aktywny i akceptowany, odporności na porażkę i sukces

 

Tigran Petrosjan, dziewiąty mistrz świata, powiedział:

„Szachy pod względem swej formy są grą, pod względem treści - sztuką, z punktu widzenia trudności opanowania ich – nauka.”

10 powodów, dla których warto  grać w szachy: 

 1. Szachy są dyscypliną łączącą humanistyczną fantazję z umiejętnościami matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych oraz emocjonalnych.
 2. Uczą myślenia przyczynowo- skutkowego, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków.
 3. Szachy to żywa lekcja geometrii, która pomaga w nauce matematyki, fizyki, a nawet techniki i geografii.
 4. Rozwijają i ćwiczą wyobraźnię przestrzenną, co pomaga w poprawnej koordynacji ruchów i prawidłowym funkcjonowaniu w przestrzeni..
 5. Gra w szachy rozwija pamięć wzrokową.
 1. Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.
 2. W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy oraz negatywne zachowania.
 1. Gra w szachy rozwija takie cechy jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga.
 2. Uczą radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
 3. Gra w szachy może pomóc nauczyć się odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, dzięki czemu kształtuje się odporność psychiczna i znajomość własnych reakcji na sytuacje stresowe w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej.

 Gra w szachy rozwija strategiczne podejście do problemów, odwagę i panowanie nad emocjami.

 

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77