Warsztaty komputerowe

Rozwijanie zainteresowań wychowanków technologią informacyjną.
Kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej wychowanka.
Pokazanie w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie.
Kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją dysków, drukarką, modemem, skanerem).
Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej.
Tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie grafiki, edytorów tekstowych, multimedialnych oraz prezentowania i ublikowania informacji.
Umożliwienie uczniom komunikowania się na odległość/Internet/.
Posługiwanie się terminologią stosowaną w informatyce.
Zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyków ochrony przed cyberprzemocą.

Zapraszamy na zajęcia dzieci w przedziale wiekowym 7 - 16 lat.

 

     

Link do kanału YouTube przedstawiający zajęcia Warsztaty komputerowe:

 

Media

Kontakt

Telefon
22 610-67-77

Adres
ul. Kwatery Głównej 11,
04-294 Warszawa

E-mail
opp1@opp1.waw.pl

Masz pytania? Zadzwoń! Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

22 610-67-77