22 610-67-77

NAUKA I ZABAWA sportowcem, naukowcem, lekarzem, a może aktorką? Kim będą nasze dzieci w przyszłości? Każdego dnia razem to odkrywamy! „Samodzielność i Wszechstronny Rozwój” „…najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”. J. Korczak „Aktywność i Kreatywność” "Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość." Peter Kline

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr1 Jordanek

OPP Nr 1 w Warszawie jest placówką oświatowo – wychowawczą, zajmującą się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreacje, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dlaczego „Jordanek"?

Bo:

 • wierzymy w potencjał każdego dziecka
 • proponujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego; organizujemy zajęcia i imprezy dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.
 • wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych; podejmujemy szeroko pojęte działania profilaktyczne
 • przyznano nam certyfikat „Chronimy dzieci”
 • oprócz wiedzy i umiejętności stawiamy na rozwój samodzielności
 • ważne są dla nas dobre relacje i pozytywna komunikacja.
 • wiemy, że o sukcesie w życiu decyduje najbardziej inteligencja emocjonalna.
 • chcemy aby dzieci i młodzież trenowały współpracę.
 • dajemy jasne  reguły, o których można dyskutować   
 • stwarzamy możliwość przeżycia w bezpiecznych warunkach konsekwencji zachowań nieodpowiedzialnych, niemądrych, nieakceptowanych społecznie.
 • nie wymagamy perfekcji, ale zachęcamy do wysiłku w lepszym rozwiązywaniu zadań i problemów.
 • Bo cenimy chęci i tworzymy szansę do realizacji własnych pomysłów.

WSPIERAMY, UCZYMY I ROZWIJAMY!

 

Misja OPP1 Nr 1 „Jordanek”

 

Czas wolny to zagadnienie zajmujące poważne miejsce w problematyce wychowawczej. Mądrze wykorzystany może mieć korzystny wpływ na rozwój osobowości dziecka. Zajęcia pozaszkolne, jako nieobowiązkowe, dobrowolne, nie obciążone oceną, mogą mieć niebagatelny wpływ na fizyczny, intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, na kształtowanie postaw, wzrost samooceny, samodzielności i odpowiedzialności.

Zajęcia organizowane przez naszą placówkę umożliwiają uczestnikom wykorzystanie czasu wolnego w równym stopniu na wypoczynek, rozrywkę, sport, rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz uspołecznienie poprzez uczestnictwo w grupach rówieśniczych z jasno określanymi przez uczestników zasadami. Propagują też zdrowy styl życia, zapobiegając patologiom, upowszechniają prawa dziecka, uczą pokojowo rozwiązywać konflikty oraz chronić się przed przemocą ze strony rówieśników i dorosłych.

Opieramy naszą działalność na założeniu, że w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości. Naszym zadaniem jest ten potencjał wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju, pamiętając, że podstawową formą wypoczynku dzieci jest zabawa i rekreacja. Odpowiednio ukierunkowana zabawa daje nie tylko możliwość ujawnienia uzdolnień i rozwijania zainteresowań, ale również kształtowania postaw i przekonań. Pozwala także dostrzegać możliwości i zdolności wychowanków i je rozwijać. W placówce pracuje grupa wykwalifikowanych pedagogów. Każdy wychowawca i instruktor jest samodzielnym twórcą metod, form i treści, które stanowią rozwinięcie idei dr H. Jordana o współczesne osiągnięcia nauk społecznych i zmieniające się potrzeby środowiska lokalnego.

Wizja OPP Nr 1 „Jordanek”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – rekreacyjny teren, położony w Parku im. Płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, kusi klientów estetyką i funkcjonalnością wyposażenia. Profesjonalnie zaprojektowany (ogród, plac zabaw i boiska), daje możliwość bezpiecznej zabawy, wypoczynku i rekreacji dzieciom, młodzieży oraz starszym przedstawicielom środowiska lokalnego.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – organizuje imprezy w tym: konkursy twórcze, koncerty i przedstawienia teatralne, wystawy, turnieje sportowe, wycieczki krajoznawcze, festyny rodzinne stając się w ten sposób małym, lokalnym centrum kultury, wypoczynku i rekreacji. Współpracuje z okolicznymi placówkami oświaty, kultury i sportu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – wciąż się rozwija i cieszy niesłabnącym zainteresowaniem ze strony coraz liczniejszego grona klientów.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – prowadzi zajęcia pozaszkolne, świadcząc usługi wysokiej jakości dzięki wykwalifikowanej i zaangażowanej w swoją pracę kadrze pedagogicznej oraz bezpiecznemu, estetycznemu i funkcjonalnemu urządzeniu i wyposażeniu pomieszczeń. Pełni rolę osiedlowej placówki, atrakcyjnie prowadzącej interesujące zajęcia wychowawcze, edukacyjne, rekreacyjne, w kołach i sekcjach zainteresowań, dostosowując je do aktualnych potrzeb klientów. Wyłania talenty, rozwija zainteresowania, rozbudza twórczość, kształtuje umiejętności społeczne, zapobiegając w ten sposób rozwojowi postaw i zachowań niepożądanych i szkodliwych.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „ Jordanek” – wspomaga rodzinę, edukując i wspierając rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych, upowszechnia prawa dziecka i zasady pozytywnej komunikacji.

DOŚWIADCZENIE

Naszą kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, instruktorów, wychowawców i terapeutów.

Opieramy naszą działalność na założeniu, że w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości. Naszym zadaniem jest ten potencjał wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju, pamiętając, że podstawową formą wypoczynku dzieci jest zabawa i rekreacja. Odpowiednio ukierunkowana zabawa daje nie tylko możliwość ujawnienia uzdolnień i rozwijania zainteresowań, ale również kształtowania postaw i przekonań. Pozwala także dostrzegać możliwości i zdolności wychowanków i je rozwijać. W placówce pracuje grupa wykwalifikowanych pedagogów. Każdy wychowawca i instruktor jest samodzielnym twórcą metod, form i treści, które stanowią rozwinięcie idei dr H. Jordana o współczesne osiągnięcia nauk społecznych i zmieniające się potrzeby środowiska lokalnego.

O nas Rekrutacja

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content