22 610-67-77

Co jest u nas ważne, co promujemy, czego uczymy?

samodzielności- dziecko, które potrafi samo rozwiązać konflikt z rówieśnikiem, załatwić swoją sprawę czy przedstawić wychowawcy swoje stanowisko lepiej radzi sobie w kontaktach społecznych, wyżej ocenia własne kompetencje, wie, jak postępować w różnych sytuacjach

odpowiedzialności za swoje działanie-  dziecko, któremu dorośli pozwolą ponosić konsekwencje własnych działań, nie chronią nadmiernie przed popełnianiem błędów jest sprawniejsze w działaniu, podejmuje przemyślane decyzje, potrafi zadbać o swoje obowiązki i przywileje

kreatywności w codziennym działaniu i rozwiązywaniu problemów- dziecko, które ma możliwość samodzielnego poszukiwania rozwiązań i zadawania pytań zamiast automatycznego otrzymywania instrukcji staje się kompetentne, skuteczne i śmiałe

proszenia o pomoc, gdy tego potrzebuje- dziecko, które potrafi rozpoznać sytuację, w której potrzebuje pomocy i wie, do kogo się o nią zwrócić potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych, wierzy w swoje możliwości

pozytywnej komunikacji- w kontaktach społecznych liczy się nie tylko to, co mówimy ale także to, jak mówimy do ludzi; dziecko, które potrafi precyzyjnie powiedzieć co mu się nie podoba, jak się z tym czuje i czego oczekuje od innych staje się skuteczne i samodzielne

To wszystko rozwija

inteligencję emocjonalną i społecznąklucz do życiowego sukcesu

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content