22 610-67-77

Informator o instytucjach udzielajacych pomocy dzieciom krzywdzonym

Wychowanie dziecka na szczęśliwego i mądrego człowieka jest najtrudniejszym zadaniem rodzicielskim. Na podstawie swoich doświadczeń z pracy z dziećmi, współpracy z rodzicami wiemy, że jest to zadanie niezwykle trudne. Często napotykamy na problemy, z którymi nie potrafimy sobie samodzielnie poradzić. Dlatego narodziła się idea by przygotować dla Państwa informator zawierający adresy instytucji, które działają na rzecz dzieci, wspierają rodziców w procesie wychowania i być może pomogą Państwu rozwiązać problemy.

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Konstytucyjny organ ochrony praw dziecka, działający w oparciu m.in o:

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, Konwencję o Prawach Dziecka.

 1. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,

tel.: ( 0-22) 696 55 45, www.brpd.gov.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Misją tej ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego jest ochrona praw i interesów dziecka. Bezpłatna pomoc KOPD adresowana jest do rodzin, opiekunów i do dzieci- ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej.

 1. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa,

tel.: (0-22) 626-94-19, www.kopd.pl, email: kopd@kopd.pl

Fundacja ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom

Zajmuje się wspieraniem zdrowia emocjonalnego- psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży, poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

 1. Rosoła 44a, 02- 786 Warszawa,

tel.: (0-22) 648-38-91, email: fundacja@cpcd.pl

Fundacja Dzieci Niczyje

Podejmuje działania, zmierzające do powstrzymania przemocy wobec dzieci. Działalność fundacji adresowana jest do dzieci maltretowanych fizycznie, psychicznie, wykorzystywanych seksualnie oraz zaniedbywanych, do ich rodziców i opiekunów, jak również do osób stykających się w pracy zawodowej z przypadkami krzywdzenia dzieci.
Swoją działalność prowadzi poprzez udzielanie doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom krzywdzenia oraz ich opiekunom.

 1. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,

tel.: (0-22) 616- 02- 68, www.fdn.pl

 

Dobry Rodzic – Dobry Start program Fundacji Dzieci Niczyje:
Anonimowa poradnia internetowa: poradnia@dobryrodzic.pl – na pytania rodziców odpowiedzi udzielają: psycholodzy, pedagodzy, położna, dietetyk.

 

Fundacja Kidprotect.pl

Jest organizacją zajmującą się bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Zajmuje się także przeciwdziałaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci oraz pomocą dorosłym ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie.

 1. Dzielna 21/83, 01-029 Warszawa
  tel./fax: (0-22) 636 73

 

Aslan

Celem działań stowarzyszenia jest:

– zapewnienie wsparcia emocjonalnego dzieciom i młodzieży,
– niwelowanie skutków ich wzrastania w niekorzystnych środowiskach rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych i społecznych,
– interwencja kryzysowa i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

 1. Nowolipie 17, Warszawa
  tel.: ( 0-22) 6364904

Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „ MOPS”

Znajdujesz się w miejscu, które świadczy pomoc psychologiczną.
Oferujemy nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną dla młodzieży, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli. Prowadzimy działalność terapeutyczną, profilaktyczną i edukacyjną.

 1. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa

tel.: (0-22) 646 57 28, (0-22) 646 57 25

Fundacja SYNAPSIS

Zespół Grupy Synapsis tworzą doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci i lekarze psychiatrzy. Świadczona pomoc psychologiczna i lecznicza, w tym psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa oraz terapia rodzin, małżeństw i par. Oferta medyczna obejmuje również leczenie farmakologiczne. Prowadzimy dwie placówki leczniczo-terapeutyczne w Warszawie:

– Gabinet Psychoterapii Grupy Synapsis, Warszawa Śródmieście

tel. (22) 629 25 77

 1. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

tel./fax: (22) 825 87 42

www.synapsis.waw.pl

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Psychicznego

i Problemów Rodzinnych Synapsis, Warszawa Ursynów
tel. (22) 643 98 61 oraz (22) 641 70 51

 

Powiślańska Fundacja Społeczna

Fundacja za cel stawia sobie zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Prowadzone przez fundację placówki:

Ogniska Wychowawcze
Poradnia Rodzinna
Młodzieżowa Poradnia Uzależnień
Klub Młodzieżowy
Hostel
Ośrodek Szkolenia Zawodowego

0-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55
tel. (022) 625 77 82; fax. (022) 625 74 32

Stowarzyszenie „Serce za serce”

Formy pomocy: porady psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów, bezpłatne konsultacje z psychologiem dla dzieci i rodziców (w soboty),bezpłatne porady dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze, mających trudności w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej.

 

 1. Pańska 75, 00-837 Warszawa

tel.:0 22 425 98 48, 0 692 139 963

Fundacja „ Dziecko”

Pomoc psychoterapeutyczna oraz mediacyjna.

 1. Odyńca 57 pok. 14,21, Warszawa

tel.: 844 53 83

 

Dom Matki i Dziecka przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ

Jest to instytucja, która prowadzi działania na rzecz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Udziela pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 

Dysponuje 30 miejscami czasowego pobytu dla samotnych matek z dziećmi (czas pobytu do otrzymania lokalu) głównie z rejonu Pragi Północ pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia. Udziel pomocy psychologicznej, prawnej i rzeczowej. Wymagane jest skierowanie z OPS-u.

 

 1. Szymanowskiego 4a, 03-477 Warszawa

Tel.: (22) 619 32 65, 619 34 37

Poradnia Odwykowa

Terapia dla osób uzależnionych.

Ul. Zgierska 18a

Telefon: 022 810 14 88

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Ul. Zgierska 18a

Telefon: 022 813 27 65

Poradnia Rodzinna Centrum Odwykowego

Ul. Zakopiańska 33

Telefon: 022 617 0310

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Oferuje konsultacje i pomoc psychologiczną.

Ul. Paca 40

Telefon: 022 810 44 36

Poradnia psychologiczno- pedagogiczna Nr 16

Ul. Umińskiego 12

Telefon: 022 671 02 46

Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna Nr 4

Ul. Mińska 1

Telefon: 022 810 20 29

Telefony zaufania

Niebezpieczne sytuacje

Numer 112

Numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji.

Ofiary i świadkowie przemocy

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

0 800 12 12 12

To telefon skierowany do dzieci, które potrzebują pomocy. Jest to numer bezpłatny. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15- 20.00.

Fundacja „Dzieci Niczyje” 116 111

Jest to bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży. Pod tym numerem specjaliści porozmawiają o każdym problemie, z którym dziecko nie może sobie poradzić. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00- 20.00.

Niebieska Linia 0 801 12 00 02

To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Płatny jest tylko pierwszy impuls połączenia. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00-22.00.

Nocny telefon Zaufania dla mieszkańców Pragi Południe z problemem alkoholowym oraz ich rodzin i osób doświadczających przemocy domowej.

022 671 51 41

Zagrożenia w Internecie, zgłoszenia nielegalnych treści w Internecie

Dyżurnet.pl

Tu możesz zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w Internecie. Nielegalne treści można zgłaszać na stronie internetowej www.dyzurnet.pl lub dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu: 0 801 615 005

Helpline 0 800 100 100

Helpline pomaga młodym internautom w sytuacjach, gdy spotykają się z zagrożeniami w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.

Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00- 16-00.

Narkotyki i uzależnienia

Monar 0 801 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania, to numer, pod którym można uzyskać pomoc i wsparcie. Telefon jest czynny codziennie od 16.00- 21.00.

Linia nieobojętnych 0 801 188 288

Zadzwoń jeśli : byłeś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletniemu, chciałbyś jako rodzic wesprzeć działania mające na celu ograniczenie dostępu naszych dzieci do alkoholu.

Warto zajrzeć na strony:

http://fdn.pl/slowa-rania-na-cale-zycie

http://kochamreaguje.pl/

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content