22 610-67-77

Kompetencje

W Ognisku zatrudnia się:

  1. pracowników pedagogicznych:
    1. nauczycieli, wychowawców i instruktorów 
  2. pracowników administracyji i obsługi.

 

Działalność Ogniska może być uzupełniana świadczeniami praktykantów i wolontariuszy.

Prowadzący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wychowankami opowiadają za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content