22 610-67-77

ZAPISY NA ZAJĘCIA/ POTWIERDZANIE UDZIAŁU/ REZYGNACJE

Przypominamy, że po zapoznaniu się z Planem zajęć OPP1 prosimy o telefoniczne lub osobiste powiadomienie o ewentualnej rezygnacji z zajęć.

Kto nie był na Dniu Otwartym, niezgłoszenie potwierdzenia udziału do 13 września powoduje skreślenie z listy i przyjęcie uczestnika z listy rezerwowej.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content