22 610-67-77

UWAGA – objaśnienia dotyczące składania dokumentów w e-rekrutacji

UWAGA REKRUTACJA 2020/2021

Zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych określonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  i Zarządzeniem dyrektora OPP1 Jordanek Nr 3/05/2020, z dnia 4 maja 2020 roku  proces rekrutacji elektronicznej na zajęcia w roku szkolnym 2020/21 zaczyna się w dniu 6 maja godz. 12:00 (dla uczestników zajęć, którzy deklarują chęć kontynuacji uczestnictwa w danych zajęciach w roku szkolnym 2020/21), a od 15 maja godz. 16:00 dla nowych kandydatów.

Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i wypełnieniu dokumentu, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie placówki. Z uwagi na ograniczenia spowodowane stanem epidemii istnieje możliwość przesłania skanu dokumentu opatrzonego podpisem składającego na adres opp1@opp1.waw.pl, zgodnie z terminami w harmonogramie e-rekrutacji.

Dokumenty w wersji papierowej, na każdy z etapów można składać w placówce (od strony bramy wjazdowej, ul. Osowska), w zaklejonej podpisanej kopercie (imię nazwisko – kontynuacja lub nowy kandydat) po uprzednim umówieniu się telefonicznym po numerem telefonu: 22 610 67 77; zapisy telefoniczne na złożenie dokumentów tylko w godzinach 8 – 12 a doręczanie w wyznaczonej/ustalonej telefonicznie godzinie pomiędzy 8.00 – 19.15.

[godziny do wyboru: 8-8:15, 12-12:15, 16:45-17:00, 19-19:15]

O terminie badań uzdolnień kierunkowych na zajęcia wokalne, nowi kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie po wcześniejszym zapisaniu dziecka w e-systemie na zajęcia Pracowni Piosenki bądź Grupy wokalnej. Kontakt do Dyrygentki: 504-604-051 lub chor-mv@fundacja-szeptem.org.pl

 

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content