22 610-67-77

Rekrutacja na wolne miejsca 2020/2021

Zgodnie z terminarzem dostępnym dla rodziców w systemie rekrutacyjnym (www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl ), rekrutacja kandydatów  „na wolne miejsca” rozpoczyna się 1.09 o godz. 10:00.

Wniosek elektroniczny na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w OPP1 Jordanek, które dysponują wolnymi miejscami po zapisach na listę rezerwową podczas Dnia Otwartego (datę podamy na początku września) należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki.

  • Kandydaci, którzy w rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej założyli konto w systemie rekrutacji, w celu rejestracji wniosku na zajęcia w placówkach z wolnymi miejscami, korzystają z panelu „Zaloguj się” wprowadzając PESEL kandydata oraz hasło dostępowe do konta utworzone podczas wcześniejszej rejestracji wniosku.
  • Kandydaci nie posiadający konta w systemie w celu rejestracji wniosku w rekrutacji na wolne miejsca korzystają z panelu „Wprowadzanie formularza – Zarejestruj się” 

Prosimy o dokładne czytanie instrukcji na głównej stronie systemu rekrutacyjnego. W razie wątpliwości prosimy o telefon.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content