22 610-67-77

Edyta Trębicka

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr1 w Warszawie „Jordanek” od roku 2008 (od 1996 XII OJ.)   

Wykształcenie:

 • mgr pedagogiki (Pedagogika Ogólna UW)
 • logopeda (studia podyplomowe UW)
 • neurologopeda (Fundacja „Orator”)
 • menadżer oświaty (studia podyplomowe UW)
 • lider oświaty (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, Humanites Sztuka Wychowania)

Przyznane nagrody:

 • Nagroda Starosty Powiatu Warszawskiego w roku 1999
 • Nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w roku 2005
 • Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy w roku 2007
 • Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku 2010
 • Medal Komisji edukacji Narodowej w roku 2011
 • Nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w roku 2015
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w roku 2016

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany (od 2002 r.)

Osiągnięcia w działalności publicznej:

 • od roku 2004 członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego
 • publikacje prasowe krzewiące wiedzę z zakresu profilaktyki logopedycznej i rozwoju mowy
 • publikacje w prasie na temat rozwoju mowy.
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi – Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM, Stowarzyszenie Pozytywna Praga, Fundacja Innowacji i Rozwoju
 • zainicjowanie powołania Stowarzyszenia Pozytywnego Działania
 • współpraca z warszawskimi placówkami oświatowymi i kulturalnymi (ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, południowo-praskie szkoły i przedszkola, OSiR, MOS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16)

Niesienie pomocy oraz działalność charytatywna: prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

(w latach 1996 – 2006), w tym dzieci romskich (w latach 1996-2004)

Integrowanie środowiska lokalnego poprzez imprezy na terenie OPP1 Jordanek.

Inicjowanie działań na rzecz rozwoju placówki w celu współpracy ze środowiskiem lokalnym dla pozyskiwania środków z Budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy.

Zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej:

 • Nagroda „Animatora Kultury” przyznana przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Gminy Warszawa Centrum w roku 1998 za organizację imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży, w tym: Happeningu ekologicznego z okazji „Dnia Ziemi”, imprezy krzewiącej kulturę Europy „My w Europie”
 • Nagroda „Animatora Kultury” przyznana przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Gminy Warszawa Centrum w roku 1999 za organizację Ogólnopolskiego, trójetapowego Festiwalu rockowego „Kicha `99”
 • Współorganizowanie od 2010 roku cyklicznej imprezy w Parku Skaryszewskim „Przegląd kreatywności południowo-praskich ognisk pracy pozaszkolnej – PREZENTACJE”
 • Współorganizowanie od 2015 roku imprezy z dziedziny profilaktyki „Mózg lubi ruch”

Inicjowanie i podejmowanie nowatorskich form i metod pracy wychowawczej i edukacyjnej:

 • Wieloletnia (od 2003 roku) współpraca z OPS Praga-Południe w pozyskiwaniu funduszy na nowatorskie programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Od 2003 i nadal pantomima z socjoterapią, w tym: „Trening umiejętności społecznych poprzez zabawę w teatr”, Warsztaty teatralne pantomimy-program rozwoju twórczego – „Spójrz mam talent”, „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – praca z ciałem poprzez teatr pantomimy”, Sport i rekreacja w Jordanku, programy rozwijające kompetencja społeczne np. Zaradne dzieciaki, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • W roku 2003 Trening Zastępowania Agresji
 • W 2005 roku Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Program został wysoko oceniony jako skuteczny i przeprowadzony z dwukrotnie większą od przewidywanej frekwencją uczestników-rodziców
 • Zainicjowanie i współprowadzenie od 2000 roku, grupy świetlicowej dla dzieci w wieku przedszkolnym z programem terapii stymulującej wszechstronny rozwój, ze szczególnym naciskiem na rozwój inteligencji emocjonalnej, wdrażanie do społecznych norm i zasad i rozwijanie samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów poprzez komunikację werbalną (profilaktyka agresji), itp.

Opinia Rady Rodziców o dyrektor Edycie Trębickiej – link

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content