22 610-67-77

Miejsce Aktywności Lokalnej – MAL Jordanek

(MAL) Miejsce Aktywności Lokalnej JORDANEK to przestrzeń udostępniona mieszkańcom okolicy przez OPP nr 1 Jordanek. To miejsce rozwoju aktywności środowiska lokalnego, animacji życia kulturalnego Pragi-Południe i wspierania integracji i samopomocy sąsiedzkiej.

MAL JORDANEK jest otwarty dla każdego mieszkańca dzielnicy, grup nieformalnych i sąsiedzkich oraz organizacji samorządowych. MAL JORDANEK nie ma odgórnie narzuconego programu działań; program/plan aktywności i wydarzeń współtworzą sami mieszkańcy. W MAL Jordanek obowiązuje zasada wzajemności – jeśli korzystam z miejsca oraz sprzętów to daję coś w zamian np.: organizuję, wspieram, dbam, pomagam, sprzątam, naprawiam, przynoszę materiały, kawę, herbatę.

MAL Jordanek działa już od jesieni 2019. Pod skrzydłami MAL’u odbyło się już kilka wydarzeń sąsiedzkich m.in. dwa spotkania ceramiczne, spotkanie z couchem oraz dwie edycje Ekopikniku połączone z Giełdą rzeczy używanych.

Zasady dostępności i otwartości MAL Jordanek:

 1. Zasady i terminy dostępności zamieszczone są na profilu MAL JORDANEK na stronie www.spoldzielniakultury.waw.pl.
 2. Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka mogą: zorganizować spotkanie, warsztat, wystawę, projekt lub inne działanie jednorazowe lub cykliczne; skorzystać bezpłatnie z udostępnianej przestrzeni i wyposażenia MAL JORDANEK.
 1. Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka mogą wziąć udział w wydarzeniach proponowanych przez MAL JORDANEK, spędzić wolny czas przy rozmowie, skorzystać z podręcznej biblioteczki i udostępnianego przez OPP1 wyposażenia.
 1. Nad kalendarzem aktywności i wydarzeń czuwa koordynator MAL JORDANEK, do którego można zgłaszać propozycje projektów, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kalinowska@opp1.waw.pl lub telefonicznie (22) 610 67 77.
 1. MAL JORDANEK jest otwarty na wszelkie lokalne inicjatywy, w szczególności międzypokoleniowe, wielokulturowe, włączające i wspierające rozwój środowiska lokalnego.
 2. Za aktywności organizowane w MAL Jordanek, OPP1 nie pobiera opłat.
 3. Mieszkańcy mogą wybierać spośród siebie aktywnych przedstawicieli w postaci Rady MAL JORDANEK, przydzielając im kompetencje wg ustalonych odrębnie zasad.

W MAL JORDANEK  obowiązują dobre obyczaje:

 1. Wspólnie dbamy o porządek i czystość w miejscach z których korzystamy.
 2. Szanujemy każdego człowieka bez względu na jego wiek, płeć, status społeczny, religię i wyznawane poglądy.
 3. Szanujemy czas oraz wolność wypowiedzi i ekspresji innych mieszkańców.
 4. Nie współorganizujemy działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających społecznie lub ekonomicznie.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content