22 610-67-77

Wolonatriat w Jordanku

Jordankowy wolontariat to wieloletni projekt, do udziału w którym zapraszamy wszystkich, którzy lubią, chcą, mają czas na działanie dla innych i z innymi. Niezależnie od wieku i doświadczenia. Nasz projekt powstaje i działa przy współudziale Centrum Komunikacji Społecznej miasta Warszawy, w ramach programu „Ochotnicy warszawscy”.

Wolontariat to, zgodnie z definicją, „dobrowolna, bezpłatna, świadoma  praca  na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. Bezpłatna nie równa się nie dająca korzyści. Co, w takim razie, może zyskać wolontariusz w Jordanku?

Kontakty z ludźmi

Praca w jordankowym wolontariacie daje możliwość poznania ludzi. Relacje wiążą zarówno z tymi, na rzecz których podejmuje się działania jak i z innymi wolontariuszami. Kontakty te są źródłem radości ze spotkania z drugim człowiekiem, a niejednokrotnie przeradzają się w dłuższe znajomości czy przyjaźnie.

Poznanie środowiska wolontariatu

Dzięki udziałowi w projektach wolontariackich organizowanych w Jordanku wolontariusz może poznać naszą placówkę jako organizatora ciekawych działań.  Od poznanych wolontariuszy wolontariusz może dowiedzieć się  o innych projektach realizowanych w ramach warszawskiego wolontariatu. Ich opinie mogą być wskazówką lub inspiracją podczas podejmowania decyzji odnośnie zaangażowania się w kolejne działania.

Praca ze specjalistami

Działania wolontariackie podejmowane są we współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w Jordanku. Wolontariusz może obserwować ich pracę, zadawać pytania, działać z nimi lub, pod ich okiem, realizować własne pomysły. Innymi słowy, ma szansę czerpać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów. Studenci kierunków pedagogicznych mogą dodatkowo zrealizować praktyki pedagogiczne.

Zdobycie nowych umiejętności

Podczas pracy wolontariackiej wolontariusz uczy się pracy w zespole, komunikatywności, rozwija  umiejętność rozwiązywania problemów oraz wiele innych kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Ale nie tylko! Wolontariusz, oprócz wykonywania zadań, może korzystać z różnorodnych szkoleń poza Jordankiem i w Jordanku oraz wiedzy kadry placówki. Dzięki temu zwiększa nie tylko swój potencjał ale też szanse na rynku pracy.

Rozwój osobisty

Podczas działania z ludźmi dla ludzi wolontariusz rozwija swój potencjał osobisty. W kontakcie z innymi poznaje ludzkie potrzeby i motywacje, lepiej rozumie ludzi, uczy się empatii. Ma szansę wykorzystać zdobyte podczas szkoleń umiejętności a nowe doświadczenia przekuć na życiową wiedzę i kompetencje.

Możliwość realizacji swoich pasji

Wolontariat zawsze stwarza możliwość swobodnego wyboru działania, w które wolontariusz chce się zaangażować. To tylko kwestia znalezienia projektu czy obszaru działania odpowiedniego dla danej osoby. Obszary, w których realizowane są działania w ramach warszawskiego wolontariatu dotykają wszystkich dziedzin życia, dlatego każdy znajdzie coś co go interesuje. Każdy, kto chce zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej Gocławka (czy szerzej Grochowa), jest mile widziany w jordankowych progach.

Praca w wolontariacie to także satysfakcja z działania oraz uśmiech i wdzięczność tych, na rzecz których wykonuje się pracę. To także poczucie, że jest się potrzebnym, ważnym, pomocnym, że jest się częścią naszej małej, lokalnej społeczności.

 

 

Niedługo pojawi się logo jordankowego wolontariatu. A już na przełomie kwietnia i maja zamieścimy pierwsze zaproszenie do wspólnego działania. Będziemy na Was czekać!

 

Kontakt z koordynatorem wolontariatu w OPP1 „Jordanek”

Katarzyna Gugałakgugala@eduwarszawa.pl

 

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content