22 610-67-77

Lato w Mieście 2022 w OPP1 Jordanek – regulamin uczestnictwa

Regulamin  zajęć specjalistycznych obowiązujący uczestników

Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście 2022” w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

 

Wakacyjne Zajęcia Specjalistyczne w OPP1 Jordanek odbywają się w dniach od  1 do 31 sierpnia 2022 r, od poniedziałku do piątku, zgodnie z grafikiem zajęć (na stronie www.opp1.waw.pl).

 1. W zajęciach mogą brać udział grupy zorganizowane oraz uczestnicy indywidualni, będący uczniami warszawskich szkół lub zamieszkujący na stałe w Warszawie.
 2. Wszystkie zajęcia prowadzone w OPP1 Jordanek w ramach warszawskiej akcji „Lato w mieście” są bezpłatne.
 1. Warunki uczestniczenia ucznia w zajęciach w feryjnym punkcie zajęć specjalistycznych:
  • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub
  • stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica Karty uczestnika, zawierającej w szczególności numer telefonu do rodzica/ opiekuna prawnego pozwalający na szybki kontakt.
 1. Rodzic / opiekun prawy zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki, jeżeli pojawiają się u niego niepokojące objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w obuwie na zmianę i odpowiedni do warunków pogodowych strój.
 3. Uczestnicy mogą spożywać na terenie OPP1 przekąski i picie przyniesione z domu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content