22 610-67-77

Edyta Trębicka

24 lutego 2023, po 26 latach pracy na stanowisku dyrektorki placówki, przeszłam na emeryturę. Funkcję Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej  Nr1 w Warszawie „Jordanek” pełni teraz Katarzyna Gugała. Moje związki z Jordankiem jednak jeszcze  się nie kończą  – od marca 2023  pracuję w placówce na pół etatu.

W 1990 roku przeprowadziłam się z Mokotowa na Grochów; jako młoda mama dwóch córek i świeżo upieczony pedagog zainteresowałam się  najbliższym w okolicy miejscem zabaw i stałam się częstym gościem Jordanka. Początkowo nie miałam pojęcia, że XII Ogród Jordanowski to placówka oświatowa, a nie tylko plac zabaw. Z czasem, kiedy lepiej poznałam to miejsce, wyobrażałam sobie co mogłabym w nim robić  i w 1994 roku złożyłam podanie o przyjęcie do pracy jako nauczycielka zerówki; po dwóch latach objęłam stanowisko dyrektora. Tak zaczęłam przygodę z  Jordankiem, długą drogę zawodowego rozwoju i przekształcania XII OJ w nowoczesną, przyjazną dla środowiska lokalnego   i odpowiadającą potrzebom dzieci placówkę – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”.

Dzisiaj jestem już babcią, ale wciąż mam pomysły na nowe edukacyjne projekty  i modernizacje przestrzeni; realizuję Wizję i Misję Jordanka razem z ludźmi, którzy tworzą zespół złożony z twórczych, niezależnych, otwartych pedagogów, zżyli się z tym miejscem i realizują razem z dziećmi edukacyjne i artystyczne pasje.

Prowadzone zajęcia:

 • Rozwój mowy dziecka
 • Konsultacje logopedyczne

Wykształcenie:

 • mgr pedagogiki (Pedagogika Ogólna UW)
 • logopeda (studia podyplomowe UW)
 • neurologopeda (Fundacja „Orator”)
 • menadżer oświaty (studia podyplomowe UW)
 • lider oświaty (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, Humanites Sztuka Wychowania)
 • terapeuta ręki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Cognitus)

Przyznane nagrody:

 • Nagroda Starosty Powiatu Warszawskiego w roku 1999
 • Nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w  roku 2005
 • Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy w roku 2007
 • Nagroda Mazowieckiego  Kuratora Oświaty w roku 2010
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2011
 • Nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w  roku 2015
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w roku 2016
 • Nagroda  Ministra Edukacji Narodowej w roku 2018
 • Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w roku 2019
 • Nagroda  Burmistrza Dzielnicy  Praga Południe w roku 2021

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany (od 2002 roku)

Osiągnięcia w działalności publicznej:

 • od roku 2004 członek–założyciel Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego
 • publikacje prasowe krzewiące wiedzę z zakresu profilaktyki logopedycznej i rozwoju mowy
 • publikacje w prasie na temat rozwoju mowy.
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi – Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM, Stowarzyszenie Pozytywna Praga, Fundacja Innowacji i Rozwoju
 • zainicjowanie powołania Stowarzyszenia Pozytywnego Działania
 • współpraca z warszawskimi placówkami oświatowymi i kulturalnymi (ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, południowo-praskie szkoły i przedszkola, OSiR, MOS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16)

Niesienie pomocy oraz działalność charytatywna: prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w latach 1996 – 2006), w tym dzieci romskich (w latach 1996-2004)

Integrowanie środowiska lokalnego poprzez imprezy na terenie OPP1 Jordanek.

Inicjowanie działań na rzecz rozwoju placówki w celu współpracy ze środowiskiem lokalnym dla pozyskiwania środków z Budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy (od 2015 roku, i nadal).

Zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej:

 • Nagroda „Animatora Kultury” przyznana przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Gminy Warszawa Centrum w roku 1998 za organizację imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży, w tym: Happeningu ekologicznego z okazji „Dnia Ziemi”, imprezy krzewiącej kulturę Europy „My w Europie”
 • Nagroda „Animatora Kultury” przyznana przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Gminy Warszawa Centrum w roku 1999 za organizację Ogólnopolskiego, trójetapowego Festiwalu rockowego „Kicha `99”
 • Współorganizowanie od 2010 roku cyklicznej imprezy w Parku Skaryszewskim „Przegląd kreatywności południowo-praskich ognisk pracy pozaszkolnej – PREZENTACJE”
 • Współorganizowanie od 2015 roku imprezy z dziedziny profilaktyki „Mózg lubi ruch”
 • Nagroda Edukacji Kulturalnej za projekt „Strachy na Lachy”, zakończony wystawą w Muzeum Warszawskiej Pragi w 2018 roku

Inicjowanie i podejmowanie nowatorskich form i metod pracy wychowawczej i edukacyjnej:

 • Wieloletnia (od 2003 roku) współpraca z OPS Praga-Południe w pozyskiwaniu funduszy na nowatorskie programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Od 2003 i nadal pantomima z socjoterapią, w tym: „Trening umiejętności społecznych poprzez zabawę w teatr”, Warsztaty teatralne pantomimy-program rozwoju twórczego – „Spójrz mam talent”, „Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci – praca z ciałem poprzez teatr pantomimy”, Sport i rekreacja w Jordanku, programy rozwijające kompetencja społeczne np. Zaradne dzieciaki, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • W roku 2003 Trening Zastępowania Agresji
 • W 2005 roku Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Program został wysoko oceniony jako skuteczny i przeprowadzony z dwukrotnie większą od przewidywanej frekwencją uczestników-rodziców
 • Zainicjowanie i współprowadzenie od 2000 roku, grupy świetlicowej dla dzieci w wieku przedszkolnym z programem terapii stymulującej wszechstronny rozwój, ze szczególnym naciskiem na rozwój inteligencji emocjonalnej, wdrażanie do społecznych norm i zasad i rozwijanie samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów poprzez komunikację werbalną (profilaktyka agresji), itp.
 • Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska: kampanie informacyjne dla środowiska lokalnego, zajęcia dla dzieci, pikniki rodzinne (w tym: warsztaty twórczego recyklingu, giełdy wymiany rzeczy używanych pod hasłem: „Dajemy rzeczom drugie życie”, itp.)
 • Wdrażanie EKO-standardu Jordanka od 2019 roku   w ramach programu „Bądź dalEKOwzroczny – myśl o przyszłości swojej i Ziemi”
 • Powołanie MAL Jordanek (Miejsca Aktywności Lokalnej) w 2019 roku

 

 

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content