22 610-67-77

Deklaracja dostępności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

Deklaracja dostępności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre z zamieszczonych plików to pliki graficzne bądź tekstowe w pdf, które nie są edytowalne
 • niektóre zdjęcia/grafiki nie posiadają alternatywnych podpisów
 • niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w formie graficznej
 • brak jest transkrypcji opisowej materiałów filmowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Kalinowska.
 • E-mail: i.kalinowska@opp1.waw.pl
 • Telefon: (22) 610 67 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat OPP1 Jordanek
 • Adres: ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa
 • E-mail: opp1@opp1.waw.pl
 • Telefon: (22) 610 67 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ogólne:

 • do budynku placówki prowadzi główne wejście od strony terenu z placem zabaw i boiskami, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych i systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • wewnętrzna infrastruktura budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • w budynku zapewnia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego
 • w budynku na każdym poziomie (przyziemie, parter) znajduje się korytarz; budynek nie posiada wind oraz pętli indukcyjnych
 • placówka nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób korzystających z wózka do placówki.
 • na terenie nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
 • w placówce nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego
 • w placówce nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących, nie ma tyflomapy czytanej za pomocą zmysłu dotyku

Usytuowanie placówki

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek znajduje się u zbiegu ulic Kwatery Głównej i Osowskiej na Pradze Południe w Warszawie. Ogrodzony teren zielony, z placem zabaw, boiskiem i górką, jest ogólnodostępny od świtu do zmroku. Obszar o powierzchni 5720 m2, wydzielony z Parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” jest ogrodzony.

Na teren placówki prowadzą 3 furtki o szerokości 97 cm każda, jedna od ul. Kwatery Gł. i dwie od asfaltowej alei parkowej, od strony wejścia na korty tenisowe. Tylko od furtki usytuowanej najbliżej ul. Osowskiej, prowadzi do budynku chodnik z kostki betonowej szerokości 1,5 m.

Utwardzony kostką betonową wjazd z bramą szerokości 4,5 m od strony ul. Osowskiej prowadzi wzdłuż bocznej ściany budynku, do bocznego wejścia, dostępnego z poziomu gruntu. Szeroki na 4 m chodnik skręca za boczną ścianą budynku w lewo do wejścia frontowego. Na zakręcie łączy się z nim utwardzona alejka biegnąca od furtki.

Placówka nie posiada własnego parkingu, a parking wzdłuż ul. Osowskiej nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Teren rekreacyjny Jordanka

Z licznymi krzewami i drzewami oraz kwiatowymi klombami, teren należący do placówki ma parkowy charakter. Utwardzone ciągi komunikacyjne z kostki betonowej prowadzą do drzwi frontowych i bocznych od strony bramy wjazdowej oraz furtki.

Od drzwi frontowych do wejścia na boisko otoczone piłkochwytami, prowadzi alejka o szerokości 3,4 m. Po lewej stronie alejki usytuowane są: stół do tenisa stołowego i piłkarzyki. Po prawej stronie, na terenie ogrodowym znajduje się namiot o wymiarach 8×4 m,

Alejka przed frontowym wejściem prowadzi do niewygrodzonego placu zabaw oraz do altany ogrodowej ze stołem i ławkami.

Plac zabaw wyposażony jest w piaskownicę, domek piętrowy ze zjeżdżalnią dla maluchów, dwie huśtawki „ważki”, dwie huśtawki sprężynowe, dwie podwójne huśtawki łańcuchowe, jedną pojedynczą -„bocianie gniazdo”, huśtawkę -wagę, drabinkę linową do wspinania i obrotową koparkę.

Nawierzchnia placu zabaw jest piaszczysta.

Za placem zabaw, wzdłuż ul. Kwatery Głównej rozciąga się teren zielony z boiskiem do kometki, ogródkiem społecznym i górką.

Komunikacja w budynku

Do frontowych drzwi budynku prowadzą z zewnątrz trzy stopnie. Za wejściowymi drzwiami znajduje się wąski wiatrołap zamknięty przeszklonymi drzwiami prowadzącymi na klatkę schodową. Budynek ma dwie kondygnacje – dolną poniżej poziomu gruntu i górną.

Na górną kondygnację prowadzą pełne schody z jednostronną balustradą. Ten ciąg, lewy patrząc od drzwi, liczy 11 stopni. Na wprost schodów znajduje się Pokój nauczycielski. Po prawej stronie jest duża sala, w której odbywają się zajęcia ruchowe oraz organizowane w placówce wydarzenia. W lewo, prowadzi korytarz o szerokości 1,45 m do pomieszczeń administracyjnych i dyrekcji. Po lewej stronie korytarza znajduje się sala zajęć, a na przeciwko, po prawej stronie korytarza toalety dla dzieci i pracowników.

Zejście na dolną kondygnację prowadzi schodami po prawej stronie od drzwi frontowych. Jest tam 8 kamiennych stopni, a na dole, korytarz szerokości 1,4 m, w którym znajduje się szatnia dla dzieci uczestniczących w zajęciach, ogólnodostępna toaleta oraz pomieszczenia magazynowe i socjalne. Po prawej stronie schodów znajduje się wejście do pracowni plastycznych, a niemal na wprost schodów do kuchni, gdzie odbywają się zajęcia kulinarne. Na dolny poziom, bezpośrednio z poziomu gruntu, prowadzą boczne drzwi od strony podjazdu. Wewnątrz budynku za drzwiami, korytarz zaczyna się  4-stopniowymi schodami bez balustrady.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content