22 610-67-77

Fitness dla dzieci

  • Poprawa w zakresie nierównowagi mięśniowej i sylwetki ciała.
  • Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni.
  • Nauka planowania i naprzemienności ruchu, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności zdrowej konkurencji.
  • Nauka prawidłowego oddechu, odpoczynku i relaksu z zastosowaniem elementów stretchingu mięśniowego i zmniejszeniem napięcia mięśni po wysiłku fizycznym.
  • Kształtowanie   właściwych postaw, a także angażowanie dzieci i młodzieży w uczestnictwo w życiu kulturalnym związanym z OPP1.
  • Rozwój postaw prozdrowotnych i ekologicznych poprzez angażowanie wychowanków i ich rodziców w działalność Jordanka.
  • Aktywizacja rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia na rzecz placówki.

 

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content