22 610-67-77

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NA R. SZK. 2022/2023

Używając podanego linku ściągnij plik w  formacie PDF:  https://opp1.waw.pl/Rekrutacja-na-rok-2022-23.pdf

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2021/2022 oraz harmonogram dla kandydata 5 maja od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć w roku szkolnym 2020/2021  będą mogli zarejestrować się i wskazać zajęcia, na które uczęszczali w danej Read More…

Rekrutacja na wolne miejsca 2020/2021

Zgodnie z terminarzem dostępnym dla rodziców w systemie rekrutacyjnym (www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl ), rekrutacja kandydatów  „na wolne miejsca” rozpoczyna się 1.09 o godz. 10:00. Wniosek elektroniczny na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w OPP1 Jordanek, które dysponują wolnymi miejscami po zapisach na listę rezerwową podczas Dnia Otwartego (datę podamy na początku września) należy Read More…

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Dziś od godz. 12.00 mogą sprawdzać Państwo w systemie czy dziecko zakwalifikowało się bądź nie na zajęcia w przyszłym roku szkolnym 2020/2021. Listy papierowe będą dostępne także w OPP1. Ze względu na ograniczenia sanitarne w naszej placówce zachęcamy Państwa do skorzystania z opcji w systemie rekrutacyjnym.

Nowy etap e-rekrutacji 15.05-2.06.2020

Od 15.05 godz.15:00 do 2.06  (do godz. 16:00 logowanie w systemie; do godz. 18:00 składanie wniosków) trwa nowy etap w e-Rekrutacji – Wnioski kandydatów na nowe zajęcia, gdzie rodzice zaznaczają odpowiednio wybrane przez siebie kryteria. Kryteria muszą być poświadczone podpisanymi dokumentami: np. kopie dokumentów np. o niepełnosprawności kandydata/siostry/brata lub rodzica, Read More…

UWAGA – objaśnienia dotyczące składania dokumentów w e-rekrutacji

UWAGA REKRUTACJA 2020/2021 Zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych określonymi przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy  i Zarządzeniem dyrektora OPP1 Jordanek Nr 3/05/2020, z dnia 4 maja 2020 roku  proces rekrutacji elektronicznej na zajęcia w roku szkolnym 2020/21 zaczyna się w dniu 6 Read More…

Informacje z Biura Edukacji z dnia 14.04.2020

Poniżej zamieszczamy informację Biura Edukacji o rekrutacji: „6 maja br. o godzinie 12.00 pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice kandydatów zainteresowanych kontynuacją będą mogli zarejestrować się w systemie. Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy przesłać / złożyć w placówce.  15 maja br. o godzinie 15.00 rozpoczną się zapisy nowych kandydatów.  Przed wypełnieniem wniosku Read More…

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Zamieszczamy informacje dotyczące harmonogramów oraz zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021: 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego: zasady postępowania rekrutacyjnego 2. Harmonogram rekrutacji: harmonogram rekrutacji 3. Liczebność grup, wiek uczestników, dodatkowe wymagania – załącznik nr 1

REKRUTACJA dla przedszkolaków 2020/2021

REKRUTACJA  na zajęcia dla przedszkolaków 2020/2021 Informujemy, że przyjmujemy pisemne/papierowe  zgłoszenia dzieci do grupy przedszkolnej, na rok szkolny 2020/2021 Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać ze strony internetowej (zakładka -> O NAS -> dokumenty do pobrania-> wniosek przedszkolaka) złożyć mailowo do końca maja 2020. Adres mailowy do składania wniosków: opp1@opp1.waw.pl Read More…

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content