22 610-67-77

Rozwój mowy dziecka

Dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Celem zajęć według programu RMD jest :

 1. Prawidłowy, zgodny z normą rozwojową rozwój mowy dziecka
 2. zapobieganie zaburzeniom mowy i funkcji narządów mowy, korygowanie nieprawidłowości,
 3. tworzenie gotowości do efektywnych i satysfakcjonujących kontaktów społecznych poprzez wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego i prawidłową komunikację.

poprzez :

 1. kształtowanie nawyku prawidłowego połykania i oddychania,
 2. usprawnianie mięśnie  aparatu mowy,
 3. tworzenie właściwych wzorców słuchowych głosek i wyrazów,
 4. naukę prawidłowego stosowania zasad gramatycznych ,właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem mowy,
 5. tworzenie gotowości do spontanicznego posługiwania się mową w kontaktach społecznych,
 6. korygowanie nieprawidłowości lub dysfunkcji w obrębie aparatu mowy,
 7. usprawnianie układu mięśniowego i koordynacji całego ciała,
 8. wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego, w tym: rozpoznawania emocji,
 9. uczenia się samodzielności, przestrzegania zasad, pozytywnej komunikacji.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content