22 610-67-77

Konsultacje logopedyczne

L O G O P E D I A  czyli mowa jest kluczem do rozwoju społecznego

Codziennie rano jordankowe przedszkolaki zaczynają dzień od gimnastyki buzi i języka. Masują język kukurydzianą chrupką, prychają, parskają, kląskają i robią różne dziwne miny do lusterka, a wszystko po to, żeby usprawnić mięśnie tzw. aparatu mowy do coraz sprawniejszego ich funkcjonowania. Odbywa się to w ramach programu: Rozwój mowy dziecka. Wszystkie nasze maluchy objęte są wstępną i okresową diagnozą logopedyczną i w razie konieczności nie tylko działaniami profilaktycznymi ale i terapią. W ramach Zajęć dla przedszkolaków uczą się również słuchać czytanego tekstu, konstruować wypowiedzi, rozwijają słuch fonematyczny, pamięć słowną, poznają nowe pojęcia. Jednym słowem uczą się, w zabawie, jak coraz sprawniej posługiwać się mową. Zajęcia prowadzi  Edyta Trębicka mgr pedagogiki, neurologopeda.

W ramach zajęć popołudniowych z bezpłatnej diagnozy i terapii mogą skorzystać dzieci i młodzież, nawet jeśli nie biorą udziału w jordankowych zajęciach.

Zapisy są bez skierowań.


Adresaci: dzieci, młodzież i ich rodzice

Cele:

1.    zapobieganie zaburzeniom mowy i korygowanie wad wymowy,

        diagnozowanie nieprawidłowości w budowie lub funkcjach aparatu mowy (sposobów połykania i oddychania jako podstawowych funkcji),  

3.    edukowanie rodziców w zakresie przyczyn i skutków wad w obrębie aparatu mowy.

4.    informowanie rodziców o sposobach zapobiegania lub korygowania i wspieranie ich roli

5.    wspieranie rozwoju mowy i komunikacji interpersonalnej

6.    tworzenie gotowości do efektywnych i satysfakcjonujących, werbalnych kontaktów społecznych

 

 

Treści programowe

·     kształtowanie nawyku prawidłowego połykania i oddychania,

·     usprawnianie mięśni aparatu mowy,

·      budowanie świadomości funkcji aparatu mowy

·      tworzenie właściwych wzorców słuchowych głosek i wyrazów,

·     nauka prawidłowego stosowania zasad gramatycznych, właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem mowy,

·       tworzenie gotowości do spontanicznego posługiwania się mową w kontaktach społecznych.

·        korekcja nieprawidłowości lub dysfunkcji w obrębie aparatu mowy.

 

Sposoby
realizacji tych treści, formy i metody pracy:

1.       Indywidualna diagnoza poziomu rozwoju mowy, wad wymowy, budowy aparatu mowy, z udziałem rodzica lub opiekuna

2.       zabawy i ćwiczenia usprawniające mięśnie aparatu mowy, systematyczne ćwiczenia, w formie zabaw, masaże i automasaże zgodne z metodyką pracy logopedycznej (w systemie konsultacyjnym)

3.      systematyczny, długotrwały trening prawidłowego połykania przy pomocy narzędzi logopedycznych oraz chrupek, jabłek, napojów i innych  artkułów spożywczych

4.      W  przypadkach wymagających korekcji funkcji aparatu mowy, ćwiczenia wykonywane są indywidualnie lub w małych 2-4 osobowych grupkach, zgodnie z metodyką pracy.

5.       wykorzystywanie  gier i zabaw logopedycznych, materiału słownego, obrazkowego, literatury dziecięcej itp. oraz materiałów i pomysłów autorskich.

6.      systematyczne konsultacje z rodzicami w celu kontroli postępów terapii.

 

Zajęcia obejmują ćwiczenia:

·       – miofunkcjonalne

·        – oddechowe

·        – fonacyjne

·        – logorytmiczne

·         – słuchowe (rozwijające słuch fizyczny i fonematyczny)

·         — usprawniające i wzmacniające mięśnie języka, warg, policzków i żuchwy


– trening prawidłowego połykania i oddychania.

·         – artykulacyjne – utrwalające prawidłowy wzorzec słuchowo-ruchowy głosek

·         – rozwijające pamięć słowną.

– jako ćwiczenia wspomagające: ruchowe i plastyczne, manualne, motoryczne, zgodnie z metodyką terapii ręki.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content