22 610-67-77

O nas

Nasze Ognisko (OPP nr 1 „Jordanek”)  jest państwową, publiczną  placówką  oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jest jednostką budżetową a prowadzone w niej bezpłatne dla  uczestników zajęcia są finansowane przez organ prowadzący. Placówka  zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę  pedagogów : wychowawców,  instruktorów, których praca  podlega nadzorowi pedagogicznemu  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ognisko tworzy ofertę zajęć i imprez w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. W godzinach porannych prowadzimy  również zajęcia dla młodszych dzieci.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  Nr 1 „Jordanek” powstało 1 września  2008 r. po przekształceniu z XII Ogrodu  Jordanowskiego istniejącego na Gocławku od 1945 roku.

Punktem wyjścia dla naszej działalności jest pogląd, że dobrze wykorzystany czas ma znaczący wpływ na rozwój osobowości i podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju emocjonalnego  i społecznego.  Głównym celem jest więc wdrażanie  dzieci i młodzieży do życia wśród ludzi. Systemowo wspieramy rozwój społeczny przez stopniowe wdrażanie do samodzielności, już od przedszkolaka. Ważne jest  dla nas propagowanie zdrowego stylu życia, działania psychoprofilaktyczne a także  upowszechnianie praw dziecka. Kadra pedagogów przywiązuje tu  ogromną wagę do rozwijania kompetencji komunikacyjnych zarówno u dzieci i młodzieży jak i własnych, uznając pozytywną komunikację za podstawę życia społecznego.

Misja tej placówki głosi iż w każdym dziecku  tkwi pewien potencjał   wrażliwości i twórczości a zadaniem  wspierającego wychowawcy jest potencjał  ten wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju.

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content