22 610-67-77

Pomysłowo

Warsztaty twórczego myślenia z elementami psychoedukacji dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Celem zajęć jest, by podczas pracy twórczej dzieci miały okazję do nabycia umiejętności wyrażania uczuć i ich rozpoznawania, budowania pozytywnego obrazu siebie, zaspokojenie potrzeby bycia ważnym – ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem, nauka zachowań ułatwiających porozumiewanie się, pracy w zespole, pomagania sobie, określenia swojej roli w grupie.

Warsztaty pomysłowości i twórczego myślenia. Cele:

 • wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów
 • rozwijanie ciekawości i dociekliwości
 • zachęcanie do samodzielnego myślenia
 • rozwój myślenia kreatywnego
 • nabywanie wiary w swoje możliwości
 • zwrócenie uwagi na konieczność krytycznego spojrzenia na treści z Internetu
 • rozwój otwartości na to co inne z prawem do własnych przekonań
 • wdrażanie do komunikacji opartej na szacunku do siebie i innych; rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

SPOSOBY PRACY:

 • mapy myśli
 • przekształcenia słów i obrazów
 • burze mózgów
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
 • układanie tekstów
 • zagadki
 • wykorzystywanie nieoczywistych obiektów do tworzenia czegoś nowego
 • zabawy słownikowe

Masz pytania? Zadzwoń! 22 610-67-77
Odpowiemy na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Skip to content